ابتدا به قسمت settings بروید

سپس گزینه Chat Background را انتخاب کنید

حال میتوانید با توجه به ورژن تلگرامی خود یکی از تصاویر را انتخاب کنید یا از 

گالری شخصی خود استفاده کنید