تلاوت تاثیر گذار استاد عبدالباسط:

دانلود و نمایش فایل صوتی:  

Download
حجم: 642 KB


دانلود و نمایش فایل تصویری:

Download

عنوان: Sura Fatiha and monotheism in English(سوره فاتحه و توحید با ترجمه انگلیسی)